Acer宣布上半年内空降VR市场

时间:2020-06-06 作者:
Acer宣布上半年内空降VR市场

2016上半年梗係要睇实边款VR产品率先跑出,继HTC后,另一台湾品牌Acer突然透露準备加入,预计头两季推出面向消费者嘅VR装置,下星期仲随时交待更多消息。

Acer CEO陈俊圣透露,公司为打入VR界偷偷开始咗研发工作好一段日子。虽然有关市场规模不算可观,需时逐渐开拓,但佢哋相信内里机遇处处,故此已经计划生产製品,喺近呢半年内上市。嚟紧西班牙MWC大会上可能首次对外公开项目进度,届时或者有原型机或技术介绍畀大家。

    相关推荐